R&D procesbeheer

Van idee tot geautomatiseerde productielijn

Het juiste idee vinden en het ontwikkelen tot een product op maat van de behoeften van de klant, vereist een specifieke aanpak. Bekaerts innovatiemethodologie omvat verschillende stappen zodat we zeker zijn dat onze klanten voordeel halen uit een specifiek en efficiënt proces. Van zodra een idee wordt uitgewerkt tot prototype, wordt dit in onze uitgebreide labofaciliteiten en op pilootlijnen verder verfijnd.

Marktintroductie versnellen

Ontwikkeling kan ook gebeuren via modellering. We bleven in 2011 de nadruk leggen op het proces van numerieke modellering om de marktintroductietijd te versnellen. We gebruiken computersimulaties voor ontwerp en uitvoerige virtuele testen. Een real life model in lijn met de eisen van onze klanten, wordt enkel geproduceerd wanneer de ontwikkeling getest is en uitgeprobeerd werd via simulatie. Dit resulteert in een sneller ontwikkelingsproces, een opmerkelijke daling van kosten en een verbeterde klantenfocus. Een van de domeinen waar numerieke modellering succesvol is, betreft de ontwikkeling van geprofileerde draden. Hun finale vorm wordt verkregen door een meervoudige rolbeweging. Complexe profielen vereisen geraffineerde middelen en het ontwerp van deze middelen vereist uitgebreide ervaring en testen. Het gebruik van numerieke modellering om de gewenste vorm van de groeven te bekomen vermindert en elimineert soms zelfs het aantal proeven. Dit resulteert in een kortere doorlooptijd, lagere ontwikkelingskosten en een verbetering van het profileren.

We hebben de techniek van modellering ook succesvol toegepast in het ontwerp en de ontwikkeling van productie-uitrusting. Het voordeel is tweeledig: de ontwerp-cyclus vermindert aanzienlijk, resulterend in een onmiddellijk correcte oplossing en daarnaast hebben we de mogelijkheid om onze machines te optimaliseren.

Bij Bekaert gaat R&D verder dan enkel productontwikkeling. Onze technologiecentra zijn ook uitgerust met piloot-productielijnen. Door nieuwe materialen en producten uitgebreid te testen in deze pilootfabrieken, kunnen we alles uitrollen naar onze wereldwijde productieplatformen zonder de typische initiële problemen te hebben die normaal gezien opduiken tijdens een opstartfase.

Investeren voor de toekomst

Om ons technologisch leiderschap te behouden, investeren we in fundamenteel onderzoek, zowel op product- als op procesniveau. Elk jaar ontdekken we nieuwe mogelijkheden in metaaltransformatie en geavanceerde deklagen op draad. Ook de ontwikkeling van nieuwe business opportuniteiten ondersteunen onze langetermijn innovatiestrategie. Op procesniveau gaan we intensief op zoek naar nieuwe technologieën die ons energieverbruik en de impact op het milieu verminderen. Waterverbruik en afvalstromen reduceren zijn op dit vlak belangrijke realisaties.

Dankbetuiging

We danken het Vlaams Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en de Belgische regering. De subsidies en incentives voor R&D projecten en hooggeschoold wetenschappelijk personeel zijn van essentieel belang voor het behoud van R&D in België.

Onze intellectuele eigendom beschermen

Als technologisch leider nemen we belangrijke stappen in het beschermen van intellectuele eigendom, zowel voor nieuwe als voor verbeterde technologie en voor producten en processen. In 2011 dienden we 48 nieuwe octrooiaanvragen in. Om de uitvinders van Bekaert te erkennen en om patentbescherming te stimuleren, organiseerde de afdeling Intellectuele Eigendom van Bekaert de ‘Dag van de Uitvinder’ in Kortrijk (België), Assen (Nederland) en Jiangyin (provincie Jiangsu, China).

Ann Lambrechts, hoofd R&D van het Bekaert activiteitenplatform bouwproducten won op 19 mei 2011 de prijs ‘Europese Uitvinder van het jaar’ in de categorie ‘Industrie’. Deze prijs, uitgereikt door het Europese Octrooibureau, is één van de grootste onderscheidingen die een uitvinder in Europa kan krijgen. Ann Lambrechts kreeg deze belangrijke erkenning voor de ontwikkeling van Dramix® staalvezels voor betonversterking met afgeplatte gehaakte uiteinden. De bouwindustrie verwelkomde dit innovatief vezelontwerp omdat het een hele waaier aan nieuwe toepassingsmogelijkheden biedt. Anns uitvinding verhoogt de buigtreksterkte van beton met 32%, tegenover gelijkaardige vezels met gehaakte maar niet afgeplatte uiteinden.

Onze technologiecentra zijn uitgerust met hoogtechnologische labofaciliteiten voor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek.

  • Print