Woord van de Voorzitter en de Gedelegeerd BestuurderBeste lezer,

2011 was een jaar met twee gezichten. Hoewel het sterk inzette, verdergaand op het groei-elan dat kenmerkend was voor 2010, zal het voorbije jaar toch herinnerd worden als een uiterst moeilijk en complex jaar, met een stortvloed aan onverwachte ontwikkelingen die elk een schaduw wierpen over de mondiale economie.

Na de uitzonderlijke groei en prestaties van 2010 startte het jaar 2011 ook voor Bekaert veelbelovend, met de beste kwartaal-resultaten ooit. De business was algemeen solide en onze succesvolle activiteiten gericht op de sector van de zonneënergie bereikten een historisch hoogtepunt. Het vertrouwen van de Groep uitte zich dan ook in de voortzetting van uitbreidingsinvesteringen en in de uitkering van een interim dividend van € 0,67 op basis van de solide resultaten van de eerste jaarhelft.

De wereldwijde financiële onrust en economische onzekerheid beïnvloedden onze activiteiten vanaf de tweede jaarhelft van 2011, met forse implicaties op de marktvraag ten gevolge van kredietbeperkingen in China, de volatiliteit van grondstofprijzen en wisselkoersen, en vooral de plotse en onvoorspelbare, drastische evoluties in de markt van de zonneënergie.

De substantiële productieovercapaciteit, de hoge voorraadniveaus doorheen de toeleveringsketen van de fotovoltaïsche sector, de agressievere concurrentie en een aanhoudend lage vraag, resulteerden in opeenvolgende prijsdalingen, maand na maand. Hoewel we rekening hielden met een groeivertraging in deze markt - en dit ook herhaaldelijk hebben aangekondigd - kon een dermate dramatische impact aan een ongekende snelheid niet worden voorzien.

In vergelijking met het uitzonderlijke jaar 2010 en ondanks de moeilijke omstandigheden in de tweede jaarhelft, realiseerde Bekaert in 2011 een organische groei van 5%.

In dienst van onze klanten bleven we onze productenportefeuille in het afgelopen jaar verder uitbreiden met productinnovaties. Er werd bijzondere aandacht besteed aan co-ontwikkeling en gedediceerde piloottesten om het innovatieproces te bespoedigen.

We zetten het consolidatieproces in onze Latijns-Amerikaanse activiteiten voort en rondden strategische acquisities in China af. De desinvestering van de Specialty Films activiteiten was een bevestiging van Bekaerts strategische focus op het realiseren van duurzame rendabele groei in activiteiten gerelateerd aan onze technologische kerncompetenties. In dezelfde context kondigden we begin 2012 ook de verkoop van de Industrial Coatings activiteiten aan.

De dramatische impact van de terugval in de zaagdraad business en de algemene margedruk die ook in andere markten werd gevoeld, maakten een snelle tussenkomst noodzakelijk. Daarom trof Bekaert in december 2011 maatregelen om de zaagdraad productieactiviteiten in China af te slanken. Verder heeft de Raad van Bestuur van Bekaert de herschikkingsprogramma’s goedgekeurd die werden aangekondigd op 2 februari 2012, waaronder een intentie tot afslanking in België en een internationaal programma om de kostenstructuur van de onderneming wereldwijd te drukken. We betreuren het dat Bekaert na jaren van intensieve groei genoodzaakt is beslissingen te nemen die de werkgelegenheid aantasten. De aangekondigde maatregelen zijn echter noodzakelijk om Bekaerts competitiviteit als Groep te vrijwaren en onze rendabiliteit op lange termijn te herstellen met het behoud van een duurzaam groeiperspectief.

Toekomstige opportuniteiten en uitdagingen

Een solide strategie werkt in goede en slechte tijden. Onze geografische spreiding, de mix van sectoren waarin we actief zijn met een brede waaier aan innovatieve producten, onze technolo-gische expertise, de gezonde financiële basis, en ons interna-tionaal team van gemotiveerde medewerkers, vormen samen de fundamenten om ook moeilijke economische tijden te doorstaan.

De Raad van Bestuur van Bekaert is vol vertrouwen dat de bedrijfsstrategie het potentieel van onze industriële Groep zal blijven vrijwaren. De gevolgen van de globale economische crisis zullen zich hoogstwaarschijnlijk verderzetten in 2012, met specifieke uitdagingen voor de verschillende regio’s wereldwijd. Tegelijkertijd staan wij klaar om de kansen te grijpen die zich voordoen, trouw aan onze veerkracht en klantgerichte better together-filosofie die eigen is aan Bekaerts globale aanpak. De Raad van Bestuur, het management team en de medewerkers van Bekaert zijn vastberaden om deze turbulente tijden succesvol te doorstaan door onze ambitie waar te maken om de winstgevend-heid te herstellen, in dienst van alle gewaardeerde stakeholders.

Bert De Graeve                        Baron Buysse CMG CBE
Gedelegeerd Bestuurder       Voorzitter van de Raad van Bestuur

  • Print