Strategie

Ons profiel

Bekaert bedrijfsprofiel

Bekaert is wereldwijd technologisch en marktleider in geavanceerde oplossingen gebaseerd op metaaltransformatie en deklagen, en ’s werelds grootste onafhankelijke producent van getrokken staaldraadproducten. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globaal bedrijf met hoofdzetel in België en stelt 
28 000 medewerkers tewerk. In dienst van klanten in 120 landen, streven we duurzame rendabele groei na in al onze activiteiten en realiseerden we een gezamenlijke jaaromzet van € 4,6 miljard in 2011.

Bekaert past unieke metaaltransformatietechnologieën toe om op wereldwijde schaal een kwaliteitsportefeuille van getrokken staaldraadproducten en deklaagoplossingen aan te bieden. We kopen jaarlijks meer dan 2,7 miljoen ton walsdraad, onze belangrijkste grondstof, aan. Afhankelijk van de wensen van onze klanten, trekken we draad tot diverse diameters en sterktes, zelfs tot ultrafijne vezels van 1 micron. We groeperen de draden tot koorden, weven of breien ze tot een weefsel of verwerken ze tot een eindproduct.

Bekaert is uniek door haar combinatie van technologieën in metaaltransformatie en deklagen, wat een breed spectrum aan producten heeft voortgebracht op maat van de noden van onze klanten.

Wereldwijd marktleiderschap

Sinds de eerste investering in Latijns-Amerika in 1950, is Bekaert haar pioniersrol blijven spelen met investeringen in opkomende markten wereldwijd. We waren bij de eersten in de wereld om onze activiteiten op te starten in Latijns-Amerika, Azië en Centraal-Europa, toen de eerste opportuniteiten er zichtbaar werden. In totaal zijn onze productieplatformen in de groeimarkten goed voor meer dan 70% van de gezamenlijke omzet in 2011.

In de mature markten blijven we ons productaanbod verder diversifiëren en innovaties introduceren die een toegevoegde waarde bieden in een zeer concurrentiële omgeving.

In de EMEA regio is Bekaert aanwezig in zowel de West-Europese markten als in de groeimarkten van Centraal- en Oost-Europa. De mix van marktmaturiteit en het afstemmen van het productaanbod op de lokale marktbehoeftes zijn de belangrijkste redenen waarom Bekaert vrij goed presteerde in Europa in 2011. De automobielsector evolueerde gunstig in Centraal-Europa en de bouwmarkt kende een voorzichtig herstel.

Aanhoudende vraag in alle markten behalve de bouwsector en de landbouwsector, leidde samen met een positieve productmix tot een hogere omzet in Noord-Amerika. De sterke nominale groei werd echter voor een groot deel tenietgedaan door ongunstige wisselkoersen.

In lijn met de strategische focus om zich verder toe te spitsen op haar kerncompetenties, heeft Bekaert in september 2011 de Specialty Films activiteiten verkocht. Het activiteitenplatform vertegenwoordigde ongeveer 3% van Bekaerts geconsolideerde omzet, voornamelijk in Noord-Amerika.

In Latijns-Amerika vervaardigt Bekaert een breed productengamma verspreid over de regio: van draad- en koordoplossingen voor de automobielsector tot prikkeldraad voor de landbouwsector, maar ook kabels en gaas voor de mijnbouw en de bouwsector. Deze goed gebalanceerde mix van markten en producten resulteerde in een sterke prestatie van de hele regio in 2011.

Verhoogde concurrentie en strikte kredietbeperkingen creëerden grote uitdagingen in China sinds midden 2011. Een vertraagde vraag, aanzienlijke overcapaciteit en een drastische prijsdaling in de sector van de zonneënergie in het bijzonder, dreven de omzet lager dan vorig jaar. Bekaert verdedigde haar marktposities in een zeer concurrentiële omgeving terwijl we onze aanwezigheid in andere veelbelovende sectoren uitbreidden door overnames. Zowel in India als in Indonesië bleven we succesvol groeien.

Bekaert zal haar strategie van wereldwijd marktleiderschap blijven volgen. We staan klaar om de uitdagingen die voor ons liggen aan te pakken en om ons wereldwijd marktleiderschap te vrijwaren, ook onder sterk schommelende marktomstandigheden.

 

Technologisch leiderschap

Innovatie is de drijfveer van Bekaerts technologisch leiderschap en wordt in de praktijk gebracht rond twee hoofdassen: productinnovatie en procesinnovatie. Productinnovatie helpt ons om bestaande en toekomstige klanten een betere service te kunnen bieden. Procesinnovatie stelt ons in staat onze operationele uitmuntendheid te verhogen met een minimale impact op het milieu.

Bekaerts innovatie-aanpak is gebaseerd op drie pijlers: we willen toegevoegde waarde creëren voor de klanten, onze horizonten verruimen via internationale samenwerking en we willen betrouwbare oplossingen aanbieden die zijn uitgewerkt op eigen ontwikkelde machine-uitrusting.

Klantgerichte innovatie is wat ons onderscheidt van de concurrentie. Naargelang de toepassing geven we onze draden en draadproducten specifieke eigenschappen mee met behulp van hoogtechnologische deklagen om zo een toegevoegde waarde te kunnen bieden aan onze klanten. Luisteren naar klanten en begrijpen hoe onze producten passen in hun productielijnen en producten is cruciaal voor het ontwikkelen van de meest geschikte oplossingen.

Samenwerking op wereldschaal is van het grootste belang om succes te oogsten. Ons globaal technologieplatform bestaat uit 2 centrale technologiecentra in Deerlijk (België) en Jiangyin (provincie Jiangsu, China). Projecten op business- of klantniveau worden eveneens ondersteund door verschillende ontwikkelingslaboratoria wereldwijd. Zij werken samen op hoogtechnologische projecten in landen over heel de wereld en bestaan uit internationale teams van hooggekwalificeerde ingenieurs.

R&D staat centraal bij Bekaert zodat we onze klanten de meest innovatieve oplossingen kunnen aanbieden en ons technologisch leiderschap kunnen waarborgen.

Open innovatie op wereldschaal

We zoeken ook naar internationale partners voor onze samenwerking met universiteiten en onderzoekscentra. Bekaert werkt samen met academische instellingen, technologieclusters en onderzoekspartners van verschillende landen om zo een marktgerichte aanpak te kunnen realiseren.

  • Bekaert is actief in het Strategic Initiative Materials (SIM) programma en zal dit ook blijven doen in de toekomst. We hebben een duurzame samenwerking met de Belgische universiteiten van Leuven en Gent via het sponsoren van onderzoekprogramma’s. Bekaert is een actief lid van het Flanders Mechatronic Center.
  • In China is er een raamovereenkomst opgestart met het Institute of Metal Research (IMR) in Shenyang (provincie Liaoning).
  • In Slovakije hebben we het onderzoekscontract met de Universiteit van Trnava vernieuwd voor een extra periode van 3 jaar.
  • In de Verenigde Staten worden gezamenlijke inspanningen op vlak van onderzoek geleverd met de Colorado School of Mines. In Europa is er een 4 jaar durende samenwerking opgezet met het Dutch Polymer Institute (DPI) in Eindhoven, Nederland, voor onderzoek naar deklagen.

Open innovatie gaat bij Bekaert verder dan de samenwerking tussen universiteiten en onderzoeksinstituten. We werken onder licentie aan alternatieve manieren om staalvezels en verendraden te produceren. Om technologisch leider te blijven, luisteren we met aandacht naar onze klanten en werken we nauw met hen samen. Meer nog: er is een groeiende trend tot samenwerking met leveranciers. De unieke eigenschappen van grondstoffen zijn belangrijke elementen in het ontwikkelingsproces van unieke producten.

Innovatie in een notendop

  • In 2011 hebben we € 90 miljoen geïnvesteerd in R&D.
  • Een internationaal team van R&D specialisten werkt aan klantgedreven onderzoeksprojecten.
  • 48 eerste octrooiaanvragen werden ingediend in 2011, een recordaantal voor Bekaert. Dit brengt onze portefeuille op meer dan 330 octrooifamilies met meer dan 2 000 octrooiaanvragen en octrooien.

Bekaerts engineering afdeling ontwerpt, ontwikkelt, installeert en onderhoudt de machine-uitrusting van de vele fabrieken wereldwijd. Onze engineering activiteiten omvatten de volledige cyclus van machineconcept tot geautomatiseerde productielijn tot en met het verbeteren van het machine-ontwerp, gebaseerd op productiegegevens. Een wereldwijd beheer van reserve-onderdelen ondersteunt de productie-efficiëntie. De engineering afdeling heeft teams in België, China, Slovakije, India en Brazilië. In 2011 openden we een nieuwe engineering fabriek in Jiangyin (provincie Jiangsu, China) omdat de bestaande gebouwen te klein werden.

Operationele uitmuntendheid

Bekaert gelooft dat operationele uitmuntendheid een voorwaarde is om haar strategie te realiseren. Een constante drijfveer om onze bedrijfsprocessen te verbeteren en een permanente focus op integrale kwaliteitszorg zijn eigen aan het Bekaert-DNA. De opdracht om deze ambities dagelijks in de praktijk te brengen, ligt in de handen van de Bekaert-medewerkers.

Wereldwijd is Bekaert de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Om klanten optimaal te ondersteunen evalueren we voortdurend onze operationele, technologische en organisatorische structuur. We blijven extra aandacht besteden aan de efficiëntie van de organisatie en we zullen onze ondernemingsfilosofie blijven integreren in onze recent toegevoegde productieplatforms. Het is cruciaal dat alle medewerkers blijven better together werken in het leveren van topprestaties, met tevreden klanten als resultaat.

Bekaerts sturend principe van operationele uitmuntendheid zal nog belangrijker worden om de uitdagingen die voor ons liggen aan te gaan.

  • Print