Raad van Bestuur

Baron Buysse Bert De Graeve Dr Alan Begg Baron Bekaert Roger Dalle Count Charles de Liedekerke François de Visscher Sir Anthony Galsworthy Hubert Jacobs van Merlen Maxime Jadot Lady Barbara Thomas Judge Bernard van de Walle de Ghelcke Baudouin Velge Manfred Wennemer

Het is de taak van de Raad van Bestuur, onder leiding van de Voorzitter, om het algemeen beleid van de onderneming te bepalen en de evolutie van de verschillende activiteiten op te volgen. De Raad is dan ook het belangrijkste beslissingsorgaan van de onderneming.
Enkel aangelegenheden die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders, vallen niet onder zijn bevoegdheid. De Raad van Bestuur heeft veertien leden.

  • Print