Latijns-Amerika

Latijns-Amerika

 

Bekaert in Latijns-Amerika 

Gezamenlijke omzet:                                        € 1 645 miljoen
Geconsolideerde omzet:(*)                                € 372 miljoen
Investeringen in materiële vaste activa: (*)       € 11 miljoen
Totale activa:(*)                                                     € 232 miljoen
Medewerkers:                                                                     7 633

(*) Geconsolideerde vennootschappen

Bestendige groei

Over het algemeen was de economische performantie van de Latijns-Amerikaanse regio goed in 2011. De toename van het BNP bedroeg 4,5%, vooral door sterke groeicijfers in Chili en Peru en de opnieuw positieve BNP evolutie in Venezuela.
Dankzij een goed gebalanceerde mix van markten en producten presteerde Bekaert in 2011 sterk in heel Latijns-Amerika. Vooral de Venezolaanse markten kenden een sterk herstel na een periode van beperkingen in de aanlevering van energie en grondstoffen, een zwakke economische vraag en sterk negatieve wisselkoers-effecten in 2010. Bekaert behaalde een stevige omzetgroei in alle sectoren in de regio. Door de sterke lokale munt werden onze Braziliaanse joint ventures gedwongen de prijzen en marges neerwaarts aan te passen om competitieve imports uit Azië af te wenden.

Dochtervennootschappen onder de Bekaert Ideal Holding

Bekaert houdt 80% van de aandelen in Ideal Alambrec (Ecuador), Vicson (Venezuela) en Proalco (Colombia).

Ecuador

De economie groeide in 2011 met 6% in Ecuador, gedreven door toegenomen activiteit in de bouw- en oliesectoren.
De draadactiviteiten voor de bouwsector noteerden sterke groei in onze dochteronderneming Ideal Alambrec. Zwakkere marktomstandigheden hadden een negatieve impact op de verkoop van afrasteringen voor de landbouw. Algemeen zorgde de vraag op de binnenlandse markt voor een sterke performantie.

Venezuela

Na twee opeenvolgende jaren van negatieve groei, steeg het BNP in Venezuela met bijna 3%.
Bekaerts dochteronderneming Vicson leverde uitzonderlijk sterke groei en resultaten af in de meeste markten, vooral in de bouw- en de industriële sectoren. Hoewel een constante toelevering van lokale walsdraad niet altijd kon worden gegarandeerd, leidde dit niet tot ingrijpende productie- en volumeverliezen zoals in 2010.

Bekaerts dochteronderneming Vicson realiseerde in de meeste markten buitengewoon sterke groei en resultaten.


Colombia

Het BNP steeg met bijna 5% in 2011. De Colombiaanse economie werd vooral gedreven door de productie van ruwe olie en projecten van openbare werken. De omzet van Proalco was iets lager dan in 2010 als gevolg van een eerder zwakke vraag naar producten voor de landbouwsector en een aanhoudende prijsdruk in een vrij competitieve markt.

Peru - Chili - Brazilië

Peru

De Peruviaanse economie bleef in 2011 in sneltempo groeien, zoals blijkt uit de BNP-groei van meer dan 6%.

De business was sterk gedurende het hele jaar, vooral in de bouw- en de industriële sectoren. De marges stonden echter onder druk door de toegenomen competitieve imports als gevolg van een aanhoudende opwaardering van de lokale munt, de sol.

Chili

Het BNP groeide met ongeveer 6,5% in 2011. Chili eindigde het jaar als één van de meest dynamische economieën in Latijns-Amerika: een gezond economisch beleid, openheid voor handel en investeringen en een goed ontwikkeld financieel systeem, hebben bijgedragen tot de sterke economische performantie van Chili.

De Chileense joint ventures noteerden een sterke vraag naar staaldraad, gelast gaas en kabels voor de bouwsector, de mijnbouw en andere industriële markten.

Bekaert en haar Chileense partners hebben op 22 december 2011 een overeenkomst ondertekend om de participatie in hun joint venture activiteiten in Chili, Peru en Canada te wijzigen. Op 12 maart 2012 werd deze transactie succesvol afgerond. Hierdoor wordt Bekaert de hoofdaandeelhouder (52%) in het partnerschap en zullen de resultaten van de respectievelijke vennootschappen vanaf 2012 worden opgenomen in de geconsolideerde financiële rekeningen van de Groep.

Tot eind 2011 werden de respectievelijke entiteiten volgens de equity-methode in de financiële rapportering van Bekaert geregistreerd. Vanaf 2012 zullen de financiële cijfers van de entiteiten opgenomen worden in de geconsolideerde financiële rekeningen van Bekaert.

Bekaert is aanwezig in Chili sedert 1950 met een eerste investering in Inchalam en de start van een joint venture met de families Matetic en Conrads, Bekaerts partners sedert ondertussen meer dan 60 jaar.

Brazilië

De BNP-groei in Brazilië was ongeveer 3% in 2011, of de helft van vorig jaar. In het begin van 2011 paste de Braziliaanse overheid een strakker economisch beleid toe door te besparen op openbare uitgaven en de rente te verhogen. Hoewel nog steeds sterk, begon de Braziliaanse munt in het laatste kwartaal van 2011 te schommelen na een lange periode van sterke stijging ten opzichte van de dollar. Ondertussen drijft Brazilië de investeringen op voor twee belangrijke sportevenementen: de FIFA World Cup in 2014 in verschillende Braziliaanse steden en de Olympische Spelen in 2016 in Rio de Janeiro.

Bekaert voert al vele jaren een actieve groeistrategie in Brazilië. In samenwerking met ArcelorMittal zijn we actief met 9 productievestigingen in 3 provincies. We leveren aan sectoren zoals de industrie, bouw en infrastructuur, energie en oliewinning, automobiel, mijnbouw en landbouw. 2011 werd gekenmerkt door een vrij moeilijk economisch klimaat. De sterke real dwong ons de prijzen neerwaarts aan te passen om competitieve imports af te wenden. Dit had een impact op de marges van de Braziliaanse activiteiten. Om de winstgevendheid te herstellen, werden in alle Braziliaanse vestigingen projecten geïmplementeerd om de kostenstructuur te verbeteren, waaronder een ingrijpende herstructurering.

Deze maatregelen zijn nodig om de moeilijke economische periode te overbruggen en verdere groei in Bekaerts Braziliaanse activiteiten voor te bereiden.

Een knap staaltje van engineering is de 3 595 meter lange brug boven de Rio Negro in Amazônia. Deze brug, de tweede langste rivierbrug ter wereld, is opgespannen door tuikabel en spankabeldraden van Bekaerts joint venture vestigingen.

  • Print