Onze verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij

Educatieve projecten vormen de basis voor ons beleid met betrekking tot sponsoring en andere activiteiten ten aanzien van de gemeenschap. Daarenboven steunen we plaatselijke initiatieven en projecten voor sociale, culturele en economische ontwikkeling en bij rampen.

Steun aan educatieve en opleidingsinitiatieven

Wij geloven dat onderwijs en opleiding de sleutel vormen voor een duurzame toekomst. Daarom steunen wij wereldwijd initiatieven die de gemeenschappen waarin we actief zijn, helpen door onderwijs en opleiding. In China heeft Bekaert sterke relaties opgebouwd met diverse instellingen zoals het Weihai Welfare Home for Children, de Xiyuan school in Weihai, De Shenyang Enlighten Kindergarten en de Bekaert Fraternity Primary School in Fengjie County (Chongqing).

In Peru heeft Bekaert geholpen bij de bouw van een ontwikkelingscentrum in Los Rosales, Lima. Het centrum zal jongeren opleiden in verschillende vaardigheden voor de bouwsector.

In Brazilië blijft Bekaert langetermijn initiatieven ondersteunen zoals ‘Citizens of Tomorrow’, een programma waarbij medewerkers en hun gezinnen fondsen verzamelen om kinderen en tieners met sociale en educatieve noden te helpen.

Steun aan sociale & maatschappelijke initiatieven

Wereldwijd steunt Bekaert maatschappelijke initiatieven voor de verbetering van de sociale omstandigheden in die landen waar we actief zijn.

Sommige huizen in Kutamekar Village (Indonesië) hebben een vloer van gestampte aarde. Samen met de lokale bewoners hebben Bekaert-collega's deze voorzien van een betonnen vloer versterkt met Dramix® staalvezels.Steun voor een betere levenskwaliteit houdt niet op bij de werkvloer. Xander en Siebe, de twee zonen van een Belgische Bekaert-medewerker, hebben een zeldzame stofwisselingsziekte X-ALD, die de hersenen aantast. Hun laatste hoop op genezing is stamceltransplantatie. Niettegenstaande de kleine kans op het vinden van een geschikte donor (slechts 1 op de 50 000), organiseerden we een bloeddonatie in onze fabriek in Zwevegem (België) in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen, die tegelijkertijd op internationale bloedbanken zocht. In juli werden twee geschikte donors voor de jongens gevonden.

Steunverlening bij rampen

In mei verwoestte de tornado Joplin totaal onverwacht de streek van Arkansas (Verenigde Staten). De erop volgende week verleende een ploeg uit onze fabriek in Rogers een helpende hand. Ze verwijderden bomen en puin, installeerden tijdelijke dakbedekking en hielpen bij het slopen van huizen die niet meer konden gerepareerd worden. Daarenboven verzamelden Bekaert Rogers-teamleden goederen voor families die alles verloren hadden.

Het team in Sardinië (Italië) zamelde geld in voor het Japanse Rode Kruis ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving in maart.  • Print