Onze verantwoordelijkheid op de werkplek

Onze mensen

Hooggekwalificeerde medewerkers creëren de dynamiek die Bekaerts internationale bedrijfscultuur kenmerkt. Om onze mensen te ondersteunen, werkten we in 2011 verder aan enkele trainings- en ontwikkelingsprogramma’s.

Bouwen aan een sterke bedrijfscultuur gebaseerd op waarden

Eind 2010 lanceerde het Bekaert Group Executive de ‘Bekaert Leadership Journey’, een wereldwijd management-ontwikkelingsprogramma. Het programma bestaat uit drie modules. In 2011 werd de eerst module uitgerold met de klemtoon op zelfmanagement.

Talentontwikkeling in elk business domein

Bekaert heeft een lange en sterke traditie op het vlak van ontwikkelingsmogelijkheden. Naast algemene opleidingen zijn er ook de specifieke ontwikkelingsmodules in verschillende functiedomeinen zoals ‘marketing & sales’, ‘six sigma’, ‘lean manufacturing’ en ‘operationele uitmuntendheid’.

Talent ontwikkelen gaat verder dan het verstrekken van opleidingen. Het ‘Talent Development Review’-proces laat toe om op een gestructureerde manier de competenties van leidinggevende medewerkers in kaart te brengen, hun potentieel in overeenstemming te brengen met de business noden, gerichte ontwikkelingsacties te definiëren die tegemoet komen aan de langetermijn loopbaanambities van medewerkers, en hen voor te bereiden op toekomstige vacatures. In 2011 werden extra inspanningen geleverd om via “Resource Councils” interne jobrotatie te stimuleren.

Personeelscijfers

  • Gemiddeld 76 uren opleiding per medewerker
  • Percentage medewerkers met een performantieopvolging:

% van de medewerkers   Managers    Bedienden    Arbeiders 
Betrokken in een performantieopvolgings-systeem    100   100    88 
Met koppeling performantie aan basisloon   100   96   55
Met koppeling performantie aan variabele bonus   100   85   85


Veiligheid eerst

Veiligheid was altijd al een prioriteit bij Bekaert. Daarom is veiligheid één van de belangrijkste pijlers in onze traditie van operationele uitmuntendheid. Bekaerts veiligheidsbeleid wordt geïmplementeerd en opgevolgd via het ‘Bekaert Safety Evaluation System’ (BEKSES). Regelmatig worden audits (gebaseerd op OHSAS 18001) uitgevoerd in alle fabrieken.

Wereldwijde implementatie van het ‘Safety Tree’ model

In 2011 werd het ‘Safety Tree’ model’ ingevoerd in alle fabrieken wereldwijd. Het is een instrument om veiligheidsrisico’s in elke vestiging te beheersen en te verminderen.

Nieuwe initiatieven om de veiligheid te verhogen

In 2011 werden verschillende initiatieven genomen om de veiligheidsprestaties in de fabrieken verder te verbeteren.

Het eerste initiatief betrof het voorkomen van verwondingen aan handen en vingers. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat deze het gevolg zijn van 50% van de ongevallen die bij Bekaert plaatsvinden.

Een tweede was gericht op de veiligheid van de vorkheftrucks. In 21 vestigingen werd een programma over veiligheid met heftrucks ingevoerd. De aandacht ging hierbij naar het gebruik en onderhoud van heftrucks, de interne wegen en het gedrag van zowel de heftruckchauffeurs als de andere medewerkers.

Het derde actieterrein lag in de verbetering van de ergonomische omstandigheden waarin operatoren werken.

Het vierde initiatief was het gevolg van twee ernstige verkeersongevallen met pendelbussen die onze medewerkers van de vestiging naar huis brachten in China in 2010: duidelijke richtlijnen voor veiligheid werden uitgewerkt en goedgekeurd door de gecontracteerde busmaatschappijen.

Internationale Gezondheids- en Veiligheidsdag

Op 22 september organiseerde Bekaert in alle vestigingen wereldwijd de vierde Internationale Gezondheids- en Veiligheidsdag met als thema ‘verhoog verkeersveiligheid waar mogelijk’. Over de hele wereld werd in de fabrieken en kantoren van Bekaert een video over verkeersveiligheid vertoond met een boodschap van CEO Bert De Graeve, en werden activiteiten georganiseerd zoals controles van heftrucks, anti-slipcursussen, bewustmakingssessies over de invloed van weersomstandigheden, alcohol, enz.

Veiligheidscijfers


Frequentiegraad = aantal ongevallen met werkverlet per miljoen gewerkte uren.


Ernstgraad = aantal dagen werkverlet als gevolg van arbeidsongeval per duizend gewerkte uren.

Veiligheidskampioen: BMB-Belgo Mineira Bekaert Artefatos de Arame Ltda, Itaúna (Brazil): 11 jaar zonder ongevallen met werkverlet.

   Aantal jaren zonder werkverlet
   >= 3 jaren  >= 6 jaren  >= 9 jaren
Aantal fabrieken 

 8

 

 

 

2

 

 

  • Print