Onze verantwoordelijkheid in de gemeenschap en in de markten

better together in de gemeenschappen waar we actief zijn

Bekaert streeft ernaar om een loyale, verantwoordelijke partner te zijn binnen de lokale gemeenschappen waarin we actief zijn. We maken er een punt van om op een transparante, constructieve manier met lokale overheden samen te werken en we verbinden ons ertoe om de nationale wetgeving en de collectieve arbeidsovereenkomsten na te leven. Bekaert respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Verdragen en Aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

better together door diversiteit naar waarde te schatten

Om wereldwijd leiderschap in onze kerncompetenties aan te houden, trekken we bekwame en getalenteerde mensen aan in de verschillende landen waar we actief zijn.

Ons aanwervingsbeleid is tweeledig. Ten eerste werven we mensen aan die volledig vertrouwd zijn met de lokale marktomstandigheden. Onze klanten verwachten immers samen te werken met sterke lokale teams.

Ten tweede richten we ons op diversiteit: we vormen teams die bestaan uit talenten van verschillende nationaliteiten, culturen en achtergronden, en moedigen hen aan om hun kennis, sterktes, ervaringen en verwachtingen met elkaar te delen.

better together met klanten en leveranciers

Over de hele wereld is onze aanpak erop gericht om dicht bij onze klanten te zijn:  we hebben productiefaciliteiten en verkoopkantoren in 36 landen. Grondstoffen kopen we bij kwalitatief hoogwaardige lokale leveranciers. Zo vermijden we lange en onnodige transporten.

Bij het ontwikkelen van nieuwe producten houden we vandaag reeds de vragen van morgen voor ogen. Bijvoorbeeld met betrekking tot voldoende bevoorrading van schone grondstoffen, toegenomen mobiliteit en materialen met verbeterde eigenschappen.

Onze baseline better together vat de unieke samenwerking tussen Bekaert en haar zakenpartners goed samen. We slaan de handen in elkaar met klanten en leveranciers bij het ontwikkelen van projecten, het initiëren van feedback en tevredenheidsonderzoeken, en het analyseren van de industrie.

Alle zakenpartners worden bij Bekaert open en eerlijk behandeld. Wij respecteren de algemeen aanvaarde normen, wetten en regels, en verrichten onze activiteiten in overeenstemming met de principes van eerlijke concurrentie.

Marktgerelateerde cijfers

  • In lijn met ons aanwervingsbeleid krijgt elke nieuwe medewerker een exemplaar van onze Gedragscode waarin het anti-corruptiebeleid en de bedrijfsprocedures worden toegelicht.
  • Nominaties: in 2011 werd Chief Purchasing Officer Philippe Armengaud genomineerd voor de CPO Award 2011. De nominatie beloont de inspanningen die zijn team tijdens de voorbije jaren leverde: ze professionaliseerden de inkoopactiviteiten van Bekaert en stemden ze beter af op de business.
  • Aanwerving van lokale managers: 66% van het management is afkomstig uit de lokale gemeenschap.
  • Print