Uitvoerend Management

Samenstelling

Het Bekaert Group Executive bestaat uit vijf leden. Het wordt voorgezeten door de Gedelegeerd Bestuurder en bestaat voorts uit vier leden die verantwoordelijk zijn voor de diverse operaties, voor financiën en administratie, en voor technologie.

Naam   Functie  Benoeming 
Bert De Graeve  Gedelegeerd Bestuurder

 2006

Bruno Humblet  Chief Financial Officer

 2006

Dominique Neerinck  Chief Technology Officer

 2006

Henri-Jean Velge Algemeen Directeur Draad

1998

Frank Vromant Waarnemend hoofd Staalkoord  

 2011


  • Print