Evaluatie & Wet vertegenwoordiging vrouwen

Evaluatie

De voornaamste kenmerken van de werkwijze voor het evalueren van de Raad van Bestuur, zijn Comités en de individuele bestuurders zijn beschreven in paragraaf II.3.4 van het Bekaert Charter. Om die reden worden deze kenmerken niet in deze Verklaring beschreven zoals verlangd door bepaling 4.15 van de Belgische Corporate Governance Code.

In 2011 heeft de Voorzitter een prestatiebeoordeling van de Raad, zijn Comités, de individuele bestuurders en de Voorzitter aangevat conform de bepalingen van het Bekaert Charter.

Wet vertegenwoordiging vrouwen

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de wet van 28 juli 2011 en van de vereiste dat ten minste één derde van zijn leden van een ander geslacht is dan dat van de overige leden, met ingang van 1 januari 2017. De Raad heeft initiële overwegingen aan het onderwerp gewijd, en zal in de loop van 2012 bijkomende inspanningen leveren op dat vlak.

  • Print